בלשנות

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה לימודים מתקדמים בשני תחומים נפרדים: ספרות ובלשנות. בשני התחומים קיימים מחקר תיאורטי, אנליטי ובין-תחומי, הפותחים מגוון אפשרויות מקצועיות והמשך לדוקטורט. אנו שואפים להצטיינות ומדגישים גישות

רב-תחומיות במחקר ובהוראה, תוך כדי שיתוף פעולה עם המחלקה למדעי ההתנהגות, המחלקה לספרות עברית, מרכז זלוטובסקי לחקר המוח, הפקולטה למדעי הבריאות ועוד.

כל הלימודים במחלקה לבלשנות מתנהלים בשפה האנגלית.

אפשר ללמוד בכל אחד מהמסלולים בנתיב מחקרי (עם תזה) או בנתיב כללי. לסטודנטים קיימת האפשרות, על בסיס תחרותי, לקבל מלגות, משרות עוזרי הוראה ומחקר ופרסי לימוד. קיימת גם הרשמה מאוחרת ללימודים מתקדמים במחלקה.

לימודי התואר השני בבלשנות עוסקים בחקר היכולות הלשוניות של המוח האנושי. בלשנות היא חלק בלתי נפרד מהמדעים הקוגניטיביים. המחלקה עוסקת בהוראה ומחקר בין-תחומיים, בשיתוף פסיכולוגים קוגניטיביים וחוקרים ממדעי המחשב. לכן, לסטודנטים יש אפשרות לשלב את לימודי הבלשנות עם לימודי פסיכולוגיה קוגניטיבית או מדעי המחשב.

תחומי המחקר וההוראה:

המחקר התיאורטי בבלשנות עוסק בבניית מודל מופשט של היכולות הלשוניות של המוח, הכוללות יצירת מבנה המשפט (תחביר), משמעות המשפט (סמנטיקה), משמעות המילים (לקסיקון), הגיית המילים (פונטיקה ופונולוגיה), רכישת לשון ע”י ילדים, בלשנות חישובית ונוירו-בלשנות.