היסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר השני במחלקה מתקיימים בשני מסלולים, כללי ומחקרי >>

המסלול הכללי

מיועד לסטודנטים המעוניינים להרחיב את השכלתם בתקופות שונות ובהיבטים שונים, הן של החוויה היהודית לדורותיה והן של החברה הישראלית, וזאת באמצעות מגוון רחב של קורסים הנלמדים מתוך גישה רב-תחומית.

המסלול המחקרי​

המחלקה מעודדת סטודנטים המגלים עניין במחקר להשתלב במסלול המחקרי ולכתוב עבודת מ.א., וזאת בהנחיית מנחות ומנחים הנמנים עם השורה הראשונה של החוקרים בעולם ובסיוע של מלגות ופרסים למצטיינים.

המחלקה מציעה לסטודנטים בעלי יכולות גבוהות במיוחד אפשרות ללימודי התואר השלישי ולכתיבת עבודת דוקטורט. את הסטודנטים המתקבלים ללימודים במסלול זה מלווים ומנחים חברות וחברי סגל המחלקה, המציעים מגוון רחב של אפשרויות מחקר וסיוע מערך נרחב של מלגות.

לפירוט נושאי עבודות. M.A ודוקטורט שנכתבו במחלקה בשנים האחרונות - היכנסו לאתר המחלקה.​​


​מסלולי הלימוד לתארים מתקדמים:  מוסמך בהיסטוריה של עם ישראל (כללי / מחקרי) |  תואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל

​תחומי המחקר:  היסטוריה של עם ישראל |  לימודי מדינת ישראל