לשון עברית

המחלקה ללשון העברית מבקשת להתעמק במכלול ההיבטים של העברית ובמקומה בקרב הלשונות שבסביבתה. אנשי המחלקה מסורים להוראה ולמחקר ומקדישים להם זמן ומרץ בהתרגשות ובהנאה. אף על פי שכל אחד מאתנו מתמקד בהרכב אחר של תחומי לימוד, כולנו מתעניינים בהיבט האנושי של העברית ושל אחיותיה – בבני האדם הדוברים והכותבים ובגורמים הפסיכולוגיים, החברתיים, הגאוגרפיים והטכנולוגיים המניעים אותם.


חמש סיבות ללמוד במחלקה ללשון העברית: ​

  1. ​עניין - חוויית לימודים מעניינת ופוקחת עיניים, ובעיקר התבוננות מחודשת בתופעות יומיומיות.
  2. כלים להבנה מעמיקה של ערוץ התקשורת המרכזי בחברה האנושית, כגון זיהוי מניפולציות לשוניות (למשל בשיח הפוליטי ובפרסומות). כלים אלה תורמים גם ליכולות הניסוח (בכתב ובעל פה).
  3. תכנית עריכה עשירה לתואר שני, המרוכזת בשני ימי הוראה בשבוע.
  4. שילובי תחומים מסקרנים - במסגרת הלימודים במחלקה (כגון קו התפר בין שפה לחברה ובין שפה לספרות) או בשילוב עם תכניות לימודים אחרות.
  5. יחס אישי אמִיתי וחוויית לימודים אינטימית - המתקבלים למחלקה ללשון העברית מצטרפים לְמשפחה.
הצג הכל
הסתר הכל