art-therapy-227585_1920.jpg
 

ההתמחות בטיפול באמצעים אמנותיים היא תכנית ייחודית, שמספקת כלים מתחום ההבעה המעשירים את ארגז הכלים של העובד הסוציאלי במסגרות עבודה פרטניות, משפחתיות וקהילתיות. שילוב הגישה היצירתית בעבודה הסוציאלית מעצים את המימד ההומניסטי שבה, מאפשר ביטוי לקול הייחודי של הפונים ושל העובדים הסוציאליים וליצירתיות שלהם, מגשר בין תרבויות ונותן ביטוי לאוכלוסיות מושתקות. בוגרי התכנית יקבלו תעודת מוסמך (.M.A) בעבודה סוציאלית, עם התמחות בטיפול באמצעים אמנותיים.

​תכנית הלימודים:
קורסי חובה ובחירה של תכנית ה- .M.A בעבודה סוציאלית וקורסי חובה ייחודיים של המגמה לשילוב כלים יצירתיים, הכוללים פרקטיקום (הקורסים הייחודיים של התכנית תואמים לדרישות האגודה לטיפול באמנויות).
 
מסלולי הלימוד בתכנית:
 נתיב מחקרי
 נתיב כללי (ללא תזה)
 
תנאי קבלה:

עמידה בתנאי הקבלה לתכנית המוסמך של המחלקה לעבודה סוציאלית ניסיון ביצירה ובהבעה ראיון קבלה לבדיקת התאמה לתכנית עדיפות תינתן לתלמידים המעוניינים בנתיב המחקרי (הכולל כתיבת עבודת תזה).

​​