museum-398761_1920.jpg

​בעולם האמנות העכשווית מתפתחת הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית ולתחומי העשייה האמנותית לסוגיה, ולתת דגש על לימודי תיאוריה (בעיקר תיאוריה מודרנית ותיאוריה בת-זמננו) ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית לגווניה השונים.

התכנית לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית משקפת התפתחויות אלה ונבנית עליהן, ומציעה נקודות השקה רבות ככל האפשר בין שלוש מגמות אלה, הן במסגרת הקורסים והן במסגרת פרויקטים משותפים בנושאי מחקר ואוצרות. 

במסגרת התכנית שלוש מגמות:
  1. המגמה העיונית
  2. מגמת האוצרות
  3. מגמת האוצרות במוזיאוני מורשת
כחלק מתכנית הלימודים מפיקים תערוכות בגלריות האוניברסיטה ובגלריית טרומפלדור בעיר העתיקה בבאר-שבע, מתקיימים מפגשים עם בכירים בשדה האמנות הישראלי וישנה אפשרות לסטאז' במגוון מוזיאונים ואתרי מורשת בארץ. 

הלימודים נערכים אחת לשבוע, בימי חמישי, במשך שנתיים אקדמיות | התכנית מוכרת ע"י משרד התרבות והספורט, מנהל התרבות, המחלקה למוזיאוני​ם ולאמנות פלסטית


הצג הכל
הסתר הכל