​​ארכיאולוגיה.jpg

​​מגלים וחוקרים עולמות ותרבויות

הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שיצר האדם בימי קדם. מטרת לימודי הארכיאולוגיה היא להקנות לסטודנטים ידע מקיף בתרבויות המזרח הקדום בכלל וארץ ישראל בפרט ולהכינם לעבודה ארכיאולוגית בשדה, במוזיאונים ובמחקר מדעי. לימודי התואר השני בארכיאולוגיה נועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בתחום כדי להכשירם למחקר עצמאי ולעבודת שדה.

לימודי התואר השני בארכיאולוגיה מתנהלים
בשני נתיבים:
הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בארכיאולוגיה בכדי ​​​להכשירם למחקר עצמאי, ולקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה).

​הנתיב הכללי מיועד להעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטים ומורים העוסקים בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בהוראת ידיעת הארץ ומקצועות בעלי זיקה לארכיאולוגיה. 

סטודנטים בשני נתיבי הלימוד יהיו רשאים ללמוד חלק מהקורסים במחלקות קרובות בהתאם להתמחותם ובאישור המנחה והאחראי על לימודי התואר השני. ציון הסף לקבלה ללימודים בנתיב המחקרי הוא 85 לפחות, ובמסלול הכללי 80 לפחות.

מגמה במדע החומרים הארכיאולוגיים ושימור:

חקר חומרים הוא, ככל הנראה, התחום המדעי-טכנולוגי הקדום ביותר. מסלול הלימוד 
הוא מסלול בינתחומי המחבר בין חקר החומרים לארכיאולוגיה ולתולדות האמנות. המגמה מהווה תחום מחקר המוביל ישירות אל מדעי השימור של מורשת תרבותית המוצאת את ביטוייה בתרבות החומרית.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא המוסד היחיד בארץ שיש בו מחלקה למקרא וארכיאולוגיה העוסקת בהיסטוריה התרבותית של א"י ותרבויות העולם העתיק ובו מוקמות עתה מעבדות למיקרוארכיאולוגיה שיתמחו בחקר חומרים ארכיאולוגיים ותהליכי שימורם, וכן פקולטה להנדסה בה מחלקה להנדסת חומרים, מכון לננו מדעים וטכנולוגיה ובו מרכז מעבדות אפיון המאחסנות בתוכן ציוד מדעי מן המתקדמים בארץ ובעולם, ומחלקות לגיאולוגיה וסביבה ולגיאוגרפיה ולפיתוח סביבתי.