הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר מציעה לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטורט) בגישת הנחיה אישית. לכל סטודנט מותאמת תכנית לימודים בהתייעצות עם המנחה, עם ועדת תלמידי דוקטורט ועם בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע”ש קרייטמן​. הדגש בתכנית הוא על כתיבת עבודת הדוקטורט.​
 
אחת ממטרות הפקולטה היא להקנות ידע ברמה של תואר שלישי בתחומי הניהול. מועמדים ללימודי תואר שלישי נדרשים לרקע קודם במדעי הניהול. מועמדים שאינם בעלי רקע בתחומי הניהול יידרשו ללמוד קורסי ליבה בהתאם לתכנית הלימודים.
 

מסלולי הלימוד:

 מסלול רגיל – למסלול הרגיל יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב או ממוסד אקדמי מוכר אחר.

  מסלול משולב - למסלול המשולב יכולים להגיש מועמדות תלמידים לתואר שני הנמצאים בשלבים מתקדמים של המחקר לתזה, כפי שמפורט בתקנון בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע”ש קרייטמן.

  מסלול ישיר - למסלול הישיר יכולים להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו בהצטיינות לימודים לתואר ראשון, בתוך שלוש שנים מתום לימודיהם. מסלול זה מאפשר לימודים לדוקטורט ללא רישום קודם בתכנית הלימודים לתואר שני.

 

תנאי קבלה: