Dollarphotoclub_73640665.jpg

ייחודיות המחלקה להנדסת מערכות תקשורת היא בהתמקדות המלאה בתחום מערכות התקשורת, וזוהי המחלקה היחידה מסוגה בארץ, ובדומה למחלקות תואמות במוסדות אקדמיים באירופה ובארה“ב, חוזקה של המחלקה הוא בכיוונים החדשים בתחום, כגון רשתות אד-הוק אלחוטיות, רשתות חיישנים וטכנולוגיות תקשורת מתקדמות. 

מטרות המחלקה הן הכשרת מהנדסי מערכות תקשורת בעלי ידע נרחב בתחומים: טלקומוניקציה, רשתות תקשורת מחשבים, תקשורת אלחוטית, רשתות תקשורת מולטימדיה (קול וחוזי), רשתות תאיות ולווייניות ואבטחת רשתות, כמו גם קידום מחקר מעמיק ואיכותי בתחומים אלו. 

הצג הכל
הסתר הכל