Mechatronics_Header.jpg

מכטרוניקה היא תחום הנדסי חדש הנובע משילוב מערכתי של תחומי ההנדסה: מכונות (מכניקה), אלקטרוניקה, בקרה ומחשבים. 

כמעט ולא קיימת היום מכונה שאינה כוללת מרכיב מכאני, חשמלי ומרכיב של תוכנה. לרוב נדרשת גם מערכת בקרה מתאימה. תחום המכטרוניקה משלב ידע וכלים מארבעה תחומי הנדסה קלאסיים: מכונות, אלקטרוניקה, בקרה ומחשבים ופותח כדי לתת מענה לידע הדרוש כיום בתכנון מכונות אוטומטיות. תכנית ייחודית זו הינה תכנית בין תחומית ללימודי תואר שני בהנדסת מכטרוניקה המבוססת על מחלקות וקורסים הקיימים בפקולטה, תוך שימוש במשאבי המחקר שלהם. תכנית חלוץ זו משלבת את עולמות הידע של הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומכונות, ועוקפת בכך תפיסות מסורתיות בחינוך ההנדסי.

מסלול הבקרה, מכטרוניקה ורובוטיקה מכשיר מהנדסי מכונות עם התמחות בתחום הבקרה. כחלק מתוכנית הלימודים תלמדו את עקרונות התכנון של מערכות בקרה, משלב התכנון ועד שלב המימוש, על ידי מערכות מיקרו-מחשב. זאת תוך שימת דגש על מערכות רובוטיות, המאפיינים הקינמטיים והדינאמיים שלהן והרקע התיאורטי הדרוש לצורך הפעלה ובקרה של מערכות אלו.

בוגרנו המסיימים את התואר במחלקה להנדסת מכונות עם התמחות בתחום הבקרה, מכטרוניקה ורובוטיקה משתלבים בתעשיית ההייטק, בחברות אשר מפתחות ומפעילות מערכות ייצור רובוטיות וכן בתעשיות הביטחון השונות.

​לפרטים נוספים וליצירת קשר - המחלקה להנדסת מכונות​​​​ד"ר שי ארוגטי: 08-6477094