nuclear-396435_1920.jpg
 

​המחלקה להנדסה גרעינית היא היחידה במדינת ישראל המכשירה מהנדסים וחוקרים בנושאי שימושי הגרעין והקרינה. תחומי המחקר העיקריים במחלקה הם פיסיקה רפואית, אנרגיה גרעינית, גילוי קרינה ומחקר ופיתוח בתעשייה.

 

תכנית הלימודים של המחלקה מקיפה את נושאי הנדסת הגרעין, הן בהיבטים התיאורטיים והן במחקרים ניסויים. שיתופי פעולה המדעיים הקיימים בין המחלקה ומכוני מחקר בארץ ובחו“ל מעידים על רמת מחקר גבוהה ועדכנית אשר אליה נחשפים תלמידי המחקר בלימודיהם.

 

המחלקה מאפשרת לימודי השלמה לקראת לימודי תואר שני לבעלי תואר ראשון בהנדסה או במדעי הטבע. סטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה ובעלי רקע מתאים ייהנו ממלגות, וקיימת אפשרות תעסוקה כעוזרי הוראה במחלקה. סטודנטים מצטיינים לתארים גבוהים ייהנו ממלגות עידוד ואפשרויות מחקר מגוונות בהנחיית מרצים בעלי שם עולמי. 

הצג הכל
הסתר הכל