shipyard-2458150_1280.jpg

נושא הבטיחות מהווה תחום מרכזי בניהול ותפעול תעשייה, בתכנון מיזמים ובפעילות ארגונים בארץ ובעולם. בעשור האחרון הולכת וגדלה המודעות לנושא הבטיחות בארץ ואיתה גדל הפיקוח על תחומי הבטיחות ואכיפת פקודת הבטיחות בעבודה. רמת התחכום הנדרשת להפעלת מערך בטיחות בתעשייה מתקדמת, מחייבת הכשרת מנהלים ועובדים, הפיכתם למיומנים בתחומי הבטיחות הרב תחומית ולבעלי יכולת להתמודד עם מורכבות התפקיד.

מטרת תכנית הלימודים בהנדסת בטיחות הינה להכשיר מהנדסים בעלי ידע ורקע רב-תחומי להתמודדות עם בעיות מורכבות של הקמת וניהול מערך בטיחות מתקדם. התוכנית מעניקה תואר שני בניהול והנדסת בטיחות ((M.Sc.מהנדסים שמסיימים את התוכנית בהצלחה רשאים להירשם אצל רשם המהנדסים במדור הנדסת בטיחות.

תכנית הלימודים כוללת מגוון של קורסים בנושא בטיחות וניהול בטיחות: ניהול מערך בטיחות, ניהול הבטיחות בתעשייה, דיני עבודה ופקודת הבטיחות, חקירת תאונות עבודה, ניהול סיכונים, ניהול בטיחות במפעל. קורסים בנושאי בריאות וארגונומיה: פיזיולוגיה של עבודה, ארגונומיה, גהות תעשייתית, מערכות אדם ומכונה. קורסים בנושא בטיחות במדעי ההנדסה: הנדסת בטיחות בתעשייה הכימית, תכנון מערכות לבטיחות, בטיחות במערכות חשמל, בטיחות באש וגורמי אנוש בבטיחות בדרכים.

בוגרי התוכנית משתלבים כמהנדסי בטיחות במפעלי תעשייה, בחברות תכנון, במערכי פיקוח ואכיפה של רשויות ממשלתיות ועירוניות ובארגונים שונים.


מסלולי הלימוד לתארים מתקדמים במחלקה:

מגיסטר למדעים (.M.Sc)

דוקטורט בניהול והנדסת בטיחות (.Ph.D)

מסלול משולב לדוקטורט​