data science big data picture.jpg

בעידן נתוני העתק, מדעי הנתונים הם העתיד!

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה תכנית לימודים לתואר שני מחקרי עם התמחות במדעי הנתונים (Data Science). מטרת התכנית היא לתת מענה לביקוש הגובר לבוגרי תארים מתקדמים המתמחים בתחום, בדומה לתוכניות דומות באוניברסיטאות מובילות בעולם. למחלקה היצע ייחודי של חברי סגל הנמנים על טובי המומחים בתחום על רבדיו השונים.

לימודי המיקוד משקפים ספקטרום נרחב של תחומי ידע ועולמות תוכן, כגון נתוני עתק (Big Data), סטטיסטיקה יישומית (Applied Statistics), כריית נתונים (Data Mining), מערכות לומדות (Machine Learning), בינה ואנליטיקה עסקית (Business Intelligence and Analytics), למידה עמוקה (Deep Learning), ניתוח רשתות חברתיות (Social Network Analysis), ניהול ידע (Knowledge Management), כריית טקסט (Text Mining), ותצוגת נתונים (Visualization). התכנית נועדה להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע ברמה גבוהה, בעלי ידע רחב ומעמיק, ניסיון יישומי, ויכולת להבין ולרתום בצורה מיטבית את הטכנולוג​יות והכלים האנליטיים המתפתחים בתחום.​

ניתן להתקבל כתלמיד פנימי (סיום לימודים תוך שנתיים וקבלת מלגת קיום) או כתלמיד חיצוני (סיום לימודים תוך שלוש שנים, ללא מלגת קיום).​

הצג הכל
הסתר הכל