mathematics-989131_1920.jpg
 

כיום בהיר לכל שנושא האנרגיה הוא נושא מרכזי בחברה המודרנית. חשיבותו תלך ותגבר עם הידללות מקורות האנרגיה הקונבנציונליות התומכות ומאפשרות כיום את כל פעילויותינו. מטרת התכנית הרב-תחומית המוצעת בהנדסת אנרגיה לתואר שני היא הכשרת מהנדסים בעלי תואר ראשון להתמודדות עם משבר האנרגיה שבפתח, וזאת על-ידי לימוד מסודר של מקורות אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים, אגירה והמרת אנרגיה, וטכנולוגיות חדשניות לשיפור ולייעול השימוש במקורות הקונבנציונליים.

 

לימודי ההתמחות בתכנית הרב-תחומית בהנדסת אנרגיה ימוקדו בשלושה כיוונים עיקריים:

 

תהליכים כימיים והיבטים ביוטכנולוגיים בהנדסת אנרגיה

 

 תחום הבניין והמכונות בהנדסת אנרגיה

 

​ תחום החשמל, גרעין ומחשבים בהנדסת אנרגיה

הצג הכל
הסתר הכל