26-04-2017_023.jpg
​מדוע קיימים פערים חברתיים בחינוך וכיצד הם באים לידי ביטוי? מדוע מערכת החינוך והתקשורת עסוקות בהישגי התלמידים הישראלים במבחנים בינלאומיים? כיצד מערכת החינוך מעצבת את האזרחים העתידיים וכיצד היא מחנכת לתרבות ישראלית?

אלו הן מקצת השאלות שיעמדו בבסיס ההתמחות בחברה וחינוך. החינוך הינו זירה מרתקת, חשובה וייחודית בה באים לידי ביטוי תהליכים חברתיים רחבים ועמוקים יותר. התמחות זו מספקת הזדמנות ללומדים בה להבין תהליכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים המאפיינים את המדינה בעידן הגלובלי, דרך הפריזמה של השדה החינוכי בכלל ובישראל בפרט.

תוכנית זו שמה דגש על האופן בו תהליכים אלו משפיעים על מערכת החינוך ועל העשייה החינוכית. במיוחד התוכנית עוסקת ביחסי הגומלין המשתנים בין מערכת החינוך, המדינה והחברה האזרחית ובתפקידה ההולך וגדל של האחרונה במערכת החינוך.​
הצג הכל
הסתר הכל