Sde-Boker_Campus.jpg

​בואו לחוות חוויה בינלאומית עם תלמידי מחקר מכל העולם!​

תלמידי המחקר גרים, לומדים וחוקרים בקרית האוניברסיטה שבמדרשת בן-גוריון בשדה בוקר. 

במכונים לחקר המדבר פועלים כ-75 חוקרים ביחד עם יותר מ- 200 תלמיד מחקר מכל העולם, אשר ניצבים בחזית העולמית במחקרים בתחום המידבור, התפלה וטיפול במים, שמירת טבע ופיתוח בר קיימא של אזורים צחיחים ועוד. בוגרי בית הספר ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ השתלבו בהצלחה בארץ ובעולם בגופים ציבוריים, בתעשייה הפרטית, במכוני מחקר ובאקדמיה. 

​​בית הספר הבינלאומי ללימודי מדבר מציע תכניות לימודים מגוונות לתואר "מגיסטר" (.M.Sc) או מוסמך (.M.A) וכן לתואר "דוקטור" (.Ph.D). התוכניות מופעלות מתוך כוונה לחשוף את התלמיד לתופעת המדבר בראייה מערכתית וכוללת. לכן, מוצע מגוון של נושאים ללימוד ולמחקר החל בסוגיות אנרגיה במדבר, דרך הצומח והמים ועד לבעיות בניה בתנאי אקלים מדבריים. 

הצג הכל
הסתר הכל