מצטיינים בלימודים? הצטרפו לנבחרת המנהיגות הטכנולוגית שתשפיע על עתיד המו"פ באקדמיה ובתעשייה!

סטודנטים מצטיינים אשר להם פוטנציאל גבוה להשתלב במחקרים ובחזית המדע, יוכלו בסוף שנה ג' ללימודי ההנדסה להתקבל למסלול המהיר לתואר שני. 

במסגרת המסלול, ישולבו לימודי התואר הראשון עם לימודי התואר השני והסטודנטים יוכלו לסיים את התואר השני לאחר שנתיים מתום שנה ג' .
​​תכנית הלימודים במית"ר להנדסה בנויה לחמש שנות לימוד לשני התארים יחדיו, כאשר בסיום השנה הרביעית ללימודיו התלמיד יקבל תואר ראשון, בכפוף למילוי התנאים המצוינים בהמשך, ובתום השנה החמישית ללימודיו יקבל את התואר השני בכפוף למילוי כל דרישות התכנית.
סטודנטים אלו יוכלו להגיש בקשה לעבוד כאסיסטנטים ויהיו זכאים למלגת קיום.

לפרטים יש לפנות למוקד המידע והשירות של מנהל התלמידים בטל': 08-6461600.
​​​