ניתנות לסטודנטים המשתתפים בקבוצות הספורט הייצוגי של האוניברסיטה, מתוך מגמה לעודד פעילות ספורטיבית באוניברסיטה. המלגות ניתנות על-פי המלצת מאמני הקבוצות ובאישור ועדת הספורט.