milgot.jpg

אנו משתדלים לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו באמצעות מלגות והלוואות, כמו-גם לתגמל סטודנטים מצטיינים על הישגיהם בלימודים ובמחקר​.

לפירוט מלגות ופרסים מחקריים, היכנסו לאתר בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן​