למועמדים ולמועמדות ללימודי הדוקטורט, 

 

מאז הקמתה, חרתה אוניברסיטת בן-גוריון על דגלה את המחוייבות לקיום מחקר והוראה ברמה הגבוהה ביותר. טיפוח תלמידי המחקר המתקדמים שלנו מהווה נדבך מרכזי במחוייבות זו. ביה''ס ללימודי מחקר מתקדמים ע''ש קרייטמן מעניק ליווי אקדמי ומנהלי לתלמידים הלומדים לקראת התואר השלישי בכל שלבי התקשרותם עם המוסד, החל מקבלתם, דרך מעקב אחר התקדמותם המחקרית, וכלה בהליכים שיביאו לאישור התואר השלישי על ידי הסינט. אנו מחוייבים לשמירה על רמה אקדמית גבוהה, ובמקביל נטה גם אוזן קשבת לתלמידים ולמנחים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הפקולטות והמחלקות השונות. 

 

בית ספר קרייטמן מעורב גם בהענקת תמיכה כלכלית במהלך תקופה זו, שהיא בין החשובות והמעצבות בחייכם המקצועיים. הקשר הישיר והבלתי אמצעי אתכם חשוב לנו, ואנו מזמינים אתכם לפנות בכל נושא לצוות בית הספר בראשותה של הגב' דבורה אורן. חשוב לנו שתדעו שלא נחסוך במאמצים לקלוט ולעודד את התלמידים הטובים והראויים, במטרה משותפת של קידום המחקר וההוראה אצלינו. האוניברסיטה מצידה משקיעה מאמצים אדירים להרחבת התשתיות הדרושות לקיום מחקר מתקדם, ולגיוס חברי סגל מצויינים שימשו כמנחים למחקר שתבצעו.

 

אנו גאים על כך שרבים מבוגרי האוניברסיטה מהווים היום את עמוד השדרה של עולם האקדמיה בישראל ואף בחו''ל, במוסדות מחקר, בחברות טכנולוגיות, וביוטכנולוגיות, במערך הרפואה של הגוף והנפש, בחקלאות, בשמירת הסביבה, במערכת החינוך, בעולם המוניטרי, במערך הממשלתי והמוניציפלי המעורה בכל תחומי החברה ובמערך החברתי וההגותי של המדינה.

 

ברצוני לאחל לכולם הצלחה במחקר ובלימודים, הצלחתכם היא הצלחתינו!

 

בברכה,פרופ' רמי ברושטיין, דיקן ביה

 

פרופ' מיכל שפירא

דיקנית ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן