28 ינו' 2020
​סטודנט/ית יקר/ה,
אנו שמחים להודיע על מערכת מקוונת חדשה להגשת בקשות למועדים מיוחדים, המערכת ידידותית
ונוחה למשתמש.
לפי נהלי ההגשה במערכת החדשה, ניתן יהיה להגיש בקשה למועד מיוחד רק לאחר פרסום ציוני
מועד ב' בבחינה – עבור הקורס בגינו מוגשת הבקשה למועד המיוחד.
עם פרסום ציוני מועד ב', יישלח מייל לסטודנט/ית הרשום/ים בקורס האמור, אודות פרסום הציונים.
במידה והנך מעוניין/נת להגיש בקשה למועד מיוחד בקורס זה, יש להיכנס בלינק הבא: ולהגיש את
הבקשה המקוונת למועדים המיוחדים.

https://gezer1.bgu.ac.il/meser/login.php​

המערכת תיפתח למשך 72 שעות, במהלך זמן זה יהיה ניתן לבצע שינויים ככל שיידרש.
בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות.
עם סגירת מערכת הבקשות למועדים מיוחדים, יחל הטיפול ע"י המחלקה, ועם סיום הטיפול תתקבל
תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.