13 אוק' 2020
סטודנט/ית יקר/ה, 

אנו שמחים לבשר כי המערכת הממוחשבת להגשת בקשה לקבלת "עובר בינארי" עלתה לאוויר.
לפי החלטות האוניברסיטה בגין "מגפת הקורונה", סטודנט יכול להמיר ציון מספרי עובר של קורס אחד שלמד במהלך סמסטר ב' תש"פ, שאינו משתקלל בממוצע, למעט קורסים שהוחרגו מהסדר זה (מהמחלקה לפיסיקה)- הודעה אודות אותם קורסים מופיעה באתר המחלקה לפיסיקה, קורסים אלה יופיעו כשדה שלא ניתן לבחור.
קורסי האנגלית כשפה זרה הוחרגו ברמת האוניברסיטה.

 
הכניסה למערכת הממוחשבת לבחירת הקורס הינה דרך אתר הבית של האוניברסיטה:
סטודנטים ----מידע אישי --- מידע אקדמי  ----- בחירת קורס עובר בינארי -  ניתן להיכנס דרך הקישור הבא: https://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx
סטודנט שסיים את לימודיו ומעוניין לסגור את התואר,  יגיש את הבקשה לעובר בינארי ורק לאחר עדכון הבקשה, יגיש "בקשה מקוונת לסגירת התואר" המאשרת שכל הציונים מעודכנים כנדרש.
הגשת הבקשות תעשה אך ורק דרך המערכת הממוחשבת.

שימו לב:
תלמידי הפקולטה למדעי הטבע :
באישור הגשת הבקשה הממוחשבת לקבלת עובר בינארי, הנך מאשר/ת שאת/ה מודע/ת לכך שמעל שני ציונים של "עובר" בינארי בגיליון הציונים של התואר עלולים ליצור קושי – בין היתר בקבלה לעבודה או בקבלה לתואר מתקדם.