$$News and Reports$$
01 אוג' 2022

​​​

המודעות החברתית והמדעית לתופעת ההתחממות הגלובלית עלתה מאוד בעשורים האחרונים. התחזית המדעית המקובלת צופה שטמפרטורת האוקיינוסים תעלה בקצב של 0.2​ מעלות צלזיוס לעשור. כחלק מאותה מגמה, מודלים אקלימיים ותצפיות שדה מצביעים על עליית טמפרטורות בים התיכון בהמשך לעליה של 1.28 מעלות צלזיוס שנמדדה בשנות ה-80 בים התיכון. 
אחת התופעות של ההתחממות הגלובאלית מתבטאת בפלישה המונית של מינים זרים, שמקורם באוקיינוס ההודי ובאוקיינוס השקט. המינים הפולשים נקראים "מהגרים לספסיים" (על שם פרדיננד דה-לספס, היוזם והמתכנן של תעלת סואץ, שנחנכה בשנת 1869), והם היגרו מים סוף לים התיכון דרך תעלת סואץ. לפולשים הלספסיים יש השפעה ניכרת על הרכב המינים ועל מבנה 'החברות הימיות' בים התיכון. מחקרים הראו שהמינים הפולשים מתמודדים בהצלחה עם המינים המקוריים ונעשים המינים השליטים באזור התבססותם".
​​​​
מתוך כתבה שפורסמה בעיתון אב"ג, לכתבה המלאה