07 יול' 2019
​​​​איך בניסוי בבניין בבאר-שבע, סלע ירגיש כאילו הוא כמה עשרות קילומטרים טובים מתחת לאדמה?