סמינר המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה-  מאי 2019

     יום שלישי, 10:00-11:15, בניין 58, אולם 018


28.05.2019

Dr. Joshua (Shuka) Folkman

תגלית אנטיקלינת הענק דקר באגן הלבנט הישראלי

תפנית בהבנת המודל הטקטוני בתקופת המזוזואיקון הקדום