​​​​​מערכת שעות לסמסטר ב​' תש"ף - מעודכן לתאריך 12.01.2020

הרכבת מערכת שעות מתבצעת על פי תכנית הלימודים לפי השנתון​ שבו התחלתכם את לימודכם.

להפקת מערכת שעות לפי מסלולים 


מערכת שעות שבועית:​

*שימו לב כי מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים​

מערכת שעות שנה ג' ומוסמכים סמס' ב' תשפ.pdf