​​מערכת שעות לסמסטר ב​' תש"פ - מעודכן לתאריך 12.01.2020

*שימו לב כי מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים​

מערכת שעות שנה ג' ומוסמכים סמס' ב' תשפ.pdf