רשימת הקורסים במחלקה

סוג
  
שם
  
אוקינוגרפיה כימית - פרופ' אורית סיון.pdfאוקינוגרפיה כימית - פרופ' אורית סיון
איזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות- פרופ' אורית סיון.pdfאיזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות- פרופ' אורית סיון
בעיות זיהום מים - ד''ר אלכסי קמישני.pdfבעיות זיהום מים - ד''ר אלכסי קמישני
גיאוכימיה אורגנית סביבתית-ד''ר אלכסי קמישני.pdfגיאוכימיה אורגנית סביבתית-ד''ר אלכסי קמישני
גיאוכימיה של מים - פרופ' בחר גנאור.pdfגיאוכימיה של מים - פרופ' בחר גנאור
גיאוכימיה של נפט וגז -פרופ' שמעון פיינשטיין.pdfגיאוכימיה של נפט וגז -פרופ' שמעון פיינשטיין
גיאולוגיה סטרוקטורלית - פרופ' לירן גורן.pdfגיאולוגיה סטרוקטורלית - פרופ' לירן גורן
גיאולוגיה סטרוקטורלית למתקדמים-פרופ' דב בהט.pdfגיאולוגיה סטרוקטורלית למתקדמים-פרופ' דב בהט
גיאולוגיה של ארץ ישראל - פרופ' ירון קציר, פרופ' חיים בנימיני וד''ר רמי וינברגר.pdfגיאולוגיה של ארץ ישראל - פרופ' ירון קציר, פרופ' חיים בנימיני וד''ר רמי וינברגר
גיאומורפולוגיה - מכניקה ואבולוציה של נוף- ד''ר איתי חביב.pdfגיאומורפולוגיה - מכניקה ואבולוציה של נוף- ד''ר איתי חביב
גיאומיקרוביולוגיה _ ד''ר זאב רונן.pdfגיאומיקרוביולוגיה _ ד''ר זאב רונן
גיאומכניקה בשדה- סיור  - פרופ' יוסי חצור.pdfגיאומכניקה בשדה- סיור - פרופ' יוסי חצור
הגיאולוגיה של דרום ישראל החל מסוף הניאוגן - ד''ר יואב אבני.pdfהגיאולוגיה של דרום ישראל החל מסוף הניאוגן - ד''ר יואב אבני
הוראת מדעי כדור הארץ- ד''ר ניר אוריון.pdfהוראת מדעי כדור הארץ- ד''ר ניר אוריון
הידרולוגיה והיבטים סביבתיים של מערכות מים עיליים - ד''ר שי ארנון.pdfהידרולוגיה והיבטים סביבתיים של מערכות מים עיליים - ד''ר שי ארנון
הנדסת מאגרי נפט וגז בתת הקרקע - ד''ר איתי רזניק.pdfהנדסת מאגרי נפט וגז בתת הקרקע - ד''ר איתי רזניק
זרימה והסעה בתווך לא רווי - פרופ' אלכס יקירביץ.pdfזרימה והסעה בתווך לא רווי - פרופ' אלכס יקירביץ
זרימה, שבירה, וכניעה של חומרים פלמטריים- ד''ר יובל בונה.pdfזרימה, שבירה, וכניעה של חומרים פלמטריים- ד''ר יובל בונה
טקטוניקת הלוחות- פרופ' רועי גרנות.pdfטקטוניקת הלוחות- פרופ' רועי גרנות
יציבות מדרונות בסלעים- פרופ' יוסי חצור.pdfיציבות מדרונות בסלעים- פרופ' יוסי חצור
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית- פרופ' אורית סיון.pdfמבוא לאוקינוגרפיה סביבתית- פרופ' אורית סיון
מבוא לגיאוכימיה - דר' גלעד אנטלר ודר' עפרה קליין בן-דוד.pdfמבוא לגיאוכימיה - דר' גלעד אנטלר ודר' עפרה קליין בן-דוד
מבוא לגיאולוגיה א' (לגיאוגרפים)- פרופ' לירן גורן.pdfמבוא לגיאולוגיה א' (לגיאוגרפים)- פרופ' לירן גורן
מבוא לגיאולוגיה דינמית - ד''ר מיכאל צסרסקי.pdfמבוא לגיאולוגיה דינמית - ד''ר מיכאל צסרסקי
מבוא לגיאולוגיה של נפט וגז - ד''ר צבי (קול) קרץ'.pdfמבוא לגיאולוגיה של נפט וגז - ד''ר צבי (קול) קרץ'
מבוא לגיאופיסיקה- ד''ר רועי גרנות.pdfמבוא לגיאופיסיקה- ד''ר רועי גרנות
מבוא לדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוס - פרופ' יוסף אשכנזי.pdfמבוא לדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוס - פרופ' יוסף אשכנזי
מבוא להידרוגיאולוגיה של התווך הלא רווי - פרופ' נעם ויסברוד.pdfמבוא להידרוגיאולוגיה של התווך הלא רווי - פרופ' נעם ויסברוד
מבוא להידרולוגיה של מי תאום- פרופ' עופר דהן.pdfמבוא להידרולוגיה של מי תאום- פרופ' עופר דהן
מבוא לזרימה והסעת מומסים בנחלים - ד''ר שי ארנון.pdfמבוא לזרימה והסעת מומסים בנחלים - ד''ר שי ארנון
מבוא למאובנים - פרופ' סיגל אברמוביץ.pdfמבוא למאובנים - פרופ' סיגל אברמוביץ
מבוא למינרלים וסלעים-פרופ' יבחר גנאור.pdfמבוא למינרלים וסלעים-פרופ' יבחר גנאור
מבוא לפליאונטולוגיה - פרופ' סיגל אברמוביץ.pdfמבוא לפליאונטולוגיה - פרופ' סיגל אברמוביץ
מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית - ד''ר יבגני ופניק.pdfמבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית - ד''ר יבגני ופניק
מבוא לתרמודינמיקה וקינטיקה בתהליכים גיאולוגים - ד''ר יבגני ופניק.pdfמבוא לתרמודינמיקה וקינטיקה בתהליכים גיאולוגים - ד''ר יבגני ופניק
מחנה מיפוי מגמתי מטמורפי - פרופ'  ירון קציר.pdfמחנה מיפוי מגמתי מטמורפי - פרופ' ירון קציר
מינרלוגיה - פרופ' ירון קציר.pdfמינרלוגיה - פרופ' ירון קציר
מינרלים וסלעים בשדה -פרופ' יבחר גנאור.pdfמינרלים וסלעים בשדה -פרופ' יבחר גנאור
מיפוי - ד''ר איתי חביב.pdfמיפוי - ד''ר איתי חביב
מיפוי מתקדם - דר' רמי וינברגר.pdfמיפוי מתקדם - דר' רמי וינברגר
מיקרופאציס של גירים של איזור התטיס-פרופ' חיים בנימיני.pdfמיקרופאציס של גירים של איזור התטיס-פרופ' חיים בנימיני
מכניקה של סלעים- פרופ' יוסי חצור.pdfמכניקה של סלעים- פרופ' יוסי חצור
מנהור בסלע- פרופ' יוסי חצור.pdfמנהור בסלע- פרופ' יוסי חצור
מעבדה במכניקה של סלעים - ד''ר פלצ'יק ויאצ'סלב.pdfמעבדה במכניקה של סלעים - ד''ר פלצ'יק ויאצ'סלב
מרבצים ומקורות אנרגיה ( שו''ת) _ ד''ר יבגני ופניק.pdfמרבצים ומקורות אנרגיה ( שו''ת) _ ד''ר יבגני ופניק
נוזלים בפטרולוגיה- ד''ר יבגני ופניק.pdfנוזלים בפטרולוגיה- ד''ר יבגני ופניק
נושאים בגיאודינמיקה - פרופ' לירן גורן.pdfנושאים בגיאודינמיקה - פרופ' לירן גורן
ניתוח מפות - פרופ' יהודה אייל.pdfניתוח מפות - פרופ' יהודה אייל
ניתוח נתונים סייסמיים ואפיון מאגרים לחיפושי נפט וגז.pdfניתוח נתונים סייסמיים ואפיון מאגרים לחיפושי נפט וגז
סדימינטולוגיה מתקדמת - פרופ' חיים בנימיני.pdfסדימינטולוגיה מתקדמת - פרופ' חיים בנימיני
סדימנטולוגיה- פרופ' מנחם חפץ.pdfסדימנטולוגיה- פרופ' מנחם חפץ
סיור גליל גולן בקע - ד''ר איתי חביב.pdfסיור גליל גולן בקע - ד''ר איתי חביב
סמינר במדעי הגיאולוגיה והסביבה - פרופ' סיגל אברמוביץ.pdfסמינר במדעי הגיאולוגיה והסביבה - פרופ' סיגל אברמוביץ
סמינר כללי.pdfסמינר כללי
ספקטרומטריה של בליעה אטומית - פרופ' איתמר פלאי.pdfספקטרומטריה של בליעה אטומית - פרופ' איתמר פלאי
פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית- דר' עפרה קליין בן דוד.pdfפטרולוגיה מגמתית ומטמורפית- דר' עפרה קליין בן דוד
פטרופיסיקה וניתוח לוגים של קידוחים - פרופ' הרולד וינגר.pdfפטרופיסיקה וניתוח לוגים של קידוחים - פרופ' הרולד וינגר
פליאוקינוגרפיה של הפרקמבריום - דר' אלכסי קמישני.pdfפליאוקינוגרפיה של הפרקמבריום - דר' אלכסי קמישני
שיטות אנליטיות בגיאוכימיה-ד''ר אלכסי קמישני.pdfשיטות אנליטיות בגיאוכימיה-ד''ר אלכסי קמישני
שיטות בפליאוביולוגיה אבולוציונית פרופ' סיגל אברמוביץ.pdfשיטות בפליאוביולוגיה אבולוציונית פרופ' סיגל אברמוביץ
שיטות מחקר בגיאולוגיה ימית - פרופ' רועי גרנות.pdfשיטות מחקר בגיאולוגיה ימית - פרופ' רועי גרנות
שימוש באיזוטופים במזהמים אורגנים בסביבה - ד''ר ענת ברנשטיין.pdfשימוש באיזוטופים במזהמים אורגנים בסביבה - ד''ר ענת ברנשטיין
תכנות בסיסי - פרופ' לירן גורן.pdfתכנות בסיסי - פרופ' לירן גורן
תנועת מומסים ומזהמים במי תהום - פרופ' אלכס יקיארבץ'.pdfתנועת מומסים ומזהמים במי תהום - פרופ' אלכס יקיארבץ'