רישום לקורסים

הרשמה לקורסים מקוונת תתקיים בן התאריכים 21.9.2020-23.9.2020 לפי חלון הזמן האישי (נא בדקו בסמוך למועד הרישום).

הרישום לקורסים יתבצע בהתאם לתכנית הלימודים המו מלצתמערכת השעות ועל פי השנתון שבו התחלתם את לימודיכם. ​​