סיוע ניתן תמורת הוראה ומלגה מחלקתית עם אפשרות לקבלת מלגת פטור משכר לימוד.
              חלוקת הסיוע נעשית בהתאם לכללי האוניברסיטה, רמת הציונים, תקצוב המחלקה וצרכי ההוראה.
              חוקרים עם מחקרים ממומנים יכולים להעניק מלגות מחקר.
              סטודנטים מצטיינים שיתחילו לעבוד במחקר בקיץ שלפני תחילת שנה"ל יוכלו לבקש מלגת קיץ מטעם הפקולטה למדעי הטבע.
              בנוסף, קיימות מלגות במסגרות תחרותיות וייחודיות (פריפריה, בני מיעוטים, סטודנטים מחו"ל (סין וכו')) המנוהלות מחוץ למחלקה על ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 
רשימה מעודכנת מופיעה באתר http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/ma.aspx