רשימת קורסים וקישורי סילבוסים - סמסטר ב' תשע"ז - תואר ראשון
לחצו על מס' הקורס להצגת הסילבוס

 

מספר קורס
שם הקורס
204.1.1101
כימיה כללית ואנליטית מעבדה א
204.1.1162
כימיה אי אורגנית מתקדמת
כימיה כללית מעבדה
מבוא לכימיה פיזיקלית 1
מבוא לכימיה אורגנית
כימיה פיזיקלית א1
204.1.2241
כימיה פיסיקלית – מעבדה א1
סדנא בכימית השטח וננוטכנולוגיה
204.1.2246
כימיה פיסיקלית-פרקים נבחרים
204.1.2249
היסטוריה מתודולוגיה ואתיקה במדע
204.1.2261
כימיה קוונטית  1
כימיה אורגנית א2 להנדסה כימית
204.1.2291
כימיה אורגנית מעבדה א1
כימיה של פפטידים וחומצות אמיניות
כימיה אורגנית א1
מבוא לכימיה פיסיקלית 2
כימיה פיסיקלית מעבדה ב
204.1.2743
כימיה אורגנית מעבדה ב
הקשר הכימי
כימיה פיסיקלית לתלמידי הנדסה כימית וננוטכנולוגיה
204.1.3321
סדנא בכימיה מתקדמת 2
מבוא למכניקה סטטיסטית
204.1.3453
פרויקט
שיטת דיגום בקרת איכות וניתוח תוצאות
שיטות אינסטרומנטליות א'
נושאים בננו-מדע וטכנולוגיה
204.1.4448
נושאים בננו-מדע וטכנולוגיה
סינטזה אורגנית מתקדמת
קביעת מבנה בשיטות ספקטרוסקופיות
תוכנות שימושיות לתלמידי כימיה
כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה
מבוא לכימיה פיסיקלית-לתלמידי ביולוגיה ופסיכולוגיה
מידול מתמטי וממוחשב בכימיה