כימיה פיסיקלית ב' לתלמידי הנדסה כימית/ (מ-3) יום א' 14:00-18:00
מרכז:
לא נפתחה
כימיה פיסיקלית ב' לתלמידי הנדסה כימית/ (מ-1) יום ג' 10:00-14:00
מרכז: פרופ' עמיחי ורדי
מדריכים: הרוש אלינור, עמלני הילה , אמינוב דניאל,קולאטקר שי-לי.
כימיה פיסיקלית ב' לתלמידי הנדסה כימית/ (מ-2)  יום ה' 12:00-16:00 

מרכז: פרופ' עמיחי ורדי (0.5), פרופ' יוני דובי(0.5)
מדריכים:רסלין אריק, עמלני הילה, בן שושן שירה , קולאטקר שי-לי(0.5), שמעוני רן (0.5).