1.  כימיה כללית מעבדה (רוקחות) / (מ-1) יום א' 14:00 – 10:00   
     מרכז: פרופ' יפעת מילר
     מדריכים: בלוך דניאל, לפלר ניתאי,סעד נוי, פרץ מוריה(0.5), מראואני אוריה(0.5).
2. כימיה כללית מעבדה (רוקחות) / (מ-2) יום ד' 14:00 – 10:00
     מרכז: ?
     מדריכים: בנימין תם, מראואני אוריה, כהן שירה, קלסון דורין(0.5), סעד נוי(0.5)