1.         ​כימיה כללית מעבדה (מדעי החיים) / (מ-1) יום א' 12:00 – 8:00

מרכז: ד"ר ברק עקביוב

מדריכים: דומב עידו( 0.5),טובול טל( 0.5), אבו מוך מג'יד( 0.5), ישראלי רעות (0.5) , אלהוזייל כנארי.

2.         כימיה כללית מעבדה (מדעי החיים) / (מ-2) יום א' 16:00 – 12:00

מרכז: ד"ר דינה פינס

מדריכים: אזולאי עדי, סדיחוב חווה, אליוביץ' דן(0.5), בן חיים אביתר(0.5), טיק זוהר(0.5), צימרמן דנה(0.5)

3.          כימיה כללית מעבדה (רפואה מעבדתית) / (מ-1) יום ב' 14:00 – 10:00

מרכז: ד"ר ג'וש ברבן

מדריכים : אבנאיים ספיר,ארד אלעד, פרס אולגה (0.5), כהן שירה(0.5), שמעוני רן(0.5), אבוטבול קארין (0.5).

 4.         כימיה כללית מעבדה (מדעי החיים+גיאולוגיה) /(מ-4) יום ד' 18:00 - 14:00

מרכז: פרופ' ישראל זילברמן.

מדריכים: סדיחוב חווה, לייבמן אמיליה( 0.5) ,אלעטאונה נדים( 0.5), אזולאי עדי,  שאולוף ניצן.

5.          כימיה כללית מעבדה (גאולוגיה) / (מ-5) יום ג' 12:00 – 08:00  

מרכז: פרופ' יפעת מילר

מדריכים: צימרמן דנה,טיק זוהר, אלעטאונה נדים, לוי שחר.

 6.          כימיה כללית מעבדה (מדעי החיים) / (מ-6) יום ה '  15:00 – 11:00  

מרכז: ד"ר עידן הוד(0.5), פרופ' דוד לוקצקי (0.5)

מדריכים: לייבמן אמיליה, פרץ מוריה, שאולוף ניצן, שיחור שוורץ שירה.


1.