​תבנית לפוסטר במסגרת פרוייקט מחקרי​:

Student posters chemistry.ppt