• ​​כתובת:

רותי פלד

עוזרת ללימודי מוסמכים

הפקולטה למדעי הטבע

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ת.ד 653

באר שבע 8410501​

  • טלפון: 08-6461857

  • פקס: 08-6477949

  • דואר אלקטרוני: peledr@bgu.ac.il