​​פרופר משה סיפר ותמונת אווירה מיום המחלקה למדעי החיים

​​​צוות עובדי הפקולטה עושה ככל יכולתו לסייע לסטודנטים.

חרף מאמצים אלה עלול הסטודנט להיתקל לעתים בבעיות ובחוסר יעילות.
במקרים אלו מתבקשים הסטודנטים לפנות לבעלי התפקידים היכולים לעזור להם,
ובכך לשפר את השרות, ולמנוע תקלות דומות בעתיד.
הכתובת הראשונה לכל ברור, תלונה והצעה היא העוסק הישיר בנושא.
אנו מקווים שהסטודנטים ימצאו בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב, ושמרבית הבעיות תיפתרנה בשלב זה.
באותם המקרים בהם הבעיה לא באה על פתרונה ניתן לפנות בכתב כדלקמן:


​בענייני לימודים: ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית
בענייני מנהל אקדמי: לראש מנהל​ הפקולטה
בענייני אתר האינטרנט: אתר זה מנוהל ומתוחזק ע"י גב' מירב נאמני ​meiravne@bgu.ac.il