​​​​​​​​​​
 • לשכת הדיקן 

 • פרופ' מיכל שפירא, דיקן 
  טל: 08-6461633/4
  פקס: 08-6472954
  tevadean@bgu.ac.il

 • חוי רייטר אבן חיים, ראש הלשכה
  טל: 08-6461633/4
  פקס: 08-6472954
  ​havareh@bgu.ac.il​

 • מיטל בר-יוסף, מזכירה
  טל': 08-6461691
  פקס: 08-6472954
  meitalby@bgu.ac.il

​​תמיכת מחקר

 • אינה אביב
  מתאמת תמיכת מחקר פקולטית
  טלפון: 08-6479255
  פקס: 08-6477946
  דוא"ל: inaviv@bgu.ac.il