• בתאריך 15 בנובמבר 2005 התקיימה הרצאתו של:
  Prof. Scott A. Strobel Department of Molecular Biophysics and
  Biochemistry, Yale University 
  נושא ההרצאה:
  “RNA as the catalyst of protein synthesis and splicing”
 • בתאריך 16 בנובמבר 2005 התקיימה הרצאתו של:
   Prof. Olivier Rieppel Department of Geology, Field Museum of Natural History, Chicago 
  נושא ההרצאה:
  “The Triassic marine reptiles from the Negev and how they compare to those of other localities”
 • בתאריך 6 בפברואר 2006 התקיימה הרצאתו של:      
  Prof. Rashid A. Sunyaev
  Director of Max-Planck, Institut for Astrophysics. A pioneer in high-energy astronomy, Has received the Dannie Heineman Prize for Astrophysics and the IAUs Gold Medal for Cosmology
  נושא ההרצאה:  

  “Cosmic Microwave Background Radiation, Clusters of Galaxies  and Cosmology”

 • בתאריך 4 באפריל 2006, בשיתוף עם מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה, התקיימה הרצאתו של:         
  Prof. Pierre-Gilles de Gennes ,
  Nobel Laureate in Physics 1991, Chaire de Physique de la matiere condensee,
   College de France
  נושא ההרצאה:  
  “Plasticity of Quantum Crystals at Zero Temperature”
 • בתאריך 15 במאי 2006 התקיימה הרצאתו של:

Prof. Richard Leapman,

 

National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA

 

נושא ההרצאה:

“Analyzing the Composition of Cells and Macromolecules in the Electron Microscope”