• ​בתאריך 15/11/2009 התקיימה הרצאתו של: Prof. Thomas M. Jovin, Laboratory of Cellular Dynamics, Max Planck Insitute for Biophysical Chemistry Göttingen, Germany נושא ההרצאה: The molecular basis of Parkinson's disease. Nanoparticles and other probes track the conformational transitions of alpha-synuclein from a monomer to amyloid aggregates.
  • בתאריך 30/11/2009 התקיימה הרצאתו של: Prof. Keith Dunker,  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Indiana University School of Medicineנושא ההרצאה: Protein Intrinsic Disorder and Cell Signaling.
  • בתאריך 4/2/2010 התקיימה הרצאתו של: Prof. Christoph Schmidt, Third Institute of Physics – Biophysics, Faculty of Physics, Georg August University of Göttingen, Göttingen, Germany נושא ההרצאה: Non-equilibrium mechanics of cells and cell models.
  • בתאריך 28/4/2010 התקיימה, בשיתוף המכון הבינלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, הרצאתה של:Prof. Sheena Radford,  Astbury Centre for Structural,  Molecular Biology, University of Leeds, Leeds, UK  נושא ההרצאה: Molecular insights into protein self-assembly mechanisms in amyloid disease.
  • בתאריך 16/5/2010 התקיימו 2 הרצאות של חתני פרס וולף בפיסיקה לשנת תש"ע: 1. Prof. Alain Aspect, Institut d'Optique, CNRS, Paris נושא ההרצאה:  From Einstein’s intuitions to Bell’s inequalities tests and quantum information: a new quantum age. 2. Prof. Anton Zeilinger, Universitat Wien נושא ההרצאה: Quantum Information and the Foundations of Quantum Mechanics