להלן מידע כללי על מלגות לתלמידי מחקר בתואר שני, שלישי, ובתר ד"ר. קריטריונים, סכומי מלגה ומועדי הגשה מופיעים בקול קורא המתפרסמים מעת לעת.
    מידע נוסף מפורט בקישור הבא: