​​​מחסור במים גורם לבצורת ולרעב, וכמו כן לחוסר יציבות פוליטית. חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב עורכים מחקר רב-תחומי כדי למצוא פתרונות אמיתיים למקורות המים המידלדלים שלנו, תוך התמקדות בניהול מקורות מים בני-קיימא. כמו כן הם מנצלים טכנולוגיות חדשות כדי לספק מים לשתייה, לחקלאות ולשימוש תעשייתי באמצעות שיפור טכנולוגיות התפלה והשבחת מים.​

טיפת מים