​פיתוח בר-קיימא, במיוחד בסביבה דלת משאבים, אינו אפשרי בלי חלוקה הוגנת של המשאבים האלה. שיתוף הפעולה הפעיל של חוקרים ממדעי החברה, מתחומים כמו גיאוגרפיה אנושית, פוליטיקה וממשל, עבודה סוציאלית וחינוך, עם החוקרים מהמעבדות שלנו, מבטיח שההשפעה החברתית של המחקר שלנו תקבל הכרה ותשומת לב. ואכן, לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש ניסיון מוכח בטיפוח ועידוד מנהיגות חברתית ויזמות, ובשיתוף הקהילה, הקרובה והרחוקה, בהערכת המטרות והתוצאות של עבודתנו.​

מאזני צדק