מרצים מן החוץ, שכר כולל ועובדים לפי שעות זכאים לתו חנייה ללא תשלום.

 

1. קבלת תו חנייה מותנת במינוי פעיל כפי שמופיע באתר משאבי אנוש ועל פי תקופת המינוי (בעלי מינוי לסמסטר ב' יוכלו לקבל תו חנייה החל מסמסטר ב' בלבד).

2. ניתן לשלוח את כל המסמכים הבאים למייל bitahon@bgu.ac.il ולהמתין עד לקבלת הודעה המאשרת שניתן להגיע לאסוף את התוויות ממשרד התוויות. לחילופין, ניתן להגיע עם המסמכים ולהסדיר זאת באופן פרונטלי דרך משרד התוויות (בניין 26, חדר 113).

א. תעודה מזהה רשמית + צילום ספח עם כתובת

ב. תעודת עובד

ג. מספר טלפון נייד

ה. רישיון רכב בתוקף על שמך (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד)

 

הערות:

* במידה ומדובר ברכב ליסינג (שאינו רשום על שם העובד) יש להגיע עם אישור מהחברה שהרכב בשימוש מבקש התווית בלבד.

* החנייה מותרת על פי הכללים והנהלים כפי שמופיע בנוהל 13-001.

* כל עובד זכאי לתווית חנייה אחת לכלי רכב אחד ללא תשלום.