​​​​​​​​​​​​

​​סמסטר א'
נ"ז
​מספר קורס
מבוא לתכנות עם פייתון
3*202.1.9101
מבוא למדעי הנתונים
​4
243.1.0001
הסתברות 2 לסטטיסטיקאים
​4
​201.1.9931​
סמסטר ב'
נ"ז
​מספר קורס
יסודות מבני נתונים
​3.5
​202.1.9191
מידול סטטיסטי​4243.1.0002
מבוא לטיפול בנתונים, אלגוריתמים בסיסיים וגישה מערכתית
4
243.1.0003

* הקורס מהווה השלמה לאלו שלמדו תכנות בג'אוה. נקודות הזכות יוכרו במחלקה השנייה.

למידע נוסף על הקורסים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - קובץ הקורסים (bgu.ac.il)​​