פרופ' חיים היימסהרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובתור זה הוא האחראי לקדם את האוניברסיטה מבחינת מחקר והוראה. אני עובד ביחד עם הסנאט – המורכב מפרופסורים שנבחרו לייצג את הפקולטות השונות, הדיקנים ובעלי תפקידים בכירים אחרים – וועדותיה הנבחרות כדי לפתח תחומי מחקר חדשים ולעודד ולהעצים את המחקר, לדאוג להביא לאוניברסיטה את החוקרות/ים הטובים ביותר ולקדם את מי שמוכיח מצוינות מחקרית והוראתית, לדאוג להוראה מיטבית ולפיתוח תכניות לימודים חדשות ועדכניות עבור הסטודנטים שלנו, ולשמור על תקנון האוניברסיטה ונהליה. 

הרקטור נבחר לתפקידו ע"י הסנאט לתקופה של ארבע שנים כאשר יש אפשרות להתמודד לקדנציה נוספת אחת בלבד. התפקיד מחייב שיתוף פעולה הדוק עם נשיא האוניברסיטה ועם גורמים רבים אחרים בצד הניהולי אדמיניסטרטיבי, וכן עבודה משותפת וצמודה עם דיקני הפקולטות, חברי הסגל האקדמי ואגודת הסטודנטים. המזכירות האקדמית יושבת בתוך לשכת הרקטור וביחד עם המשנה לרקטור והצוות, אנו פועלים כדי לאפשר לחוקרות/ים לעסוק במחקר בצורה טובה ויעילה ולאפשר לסטודנטים בכל התארים לסיים את לימודיהם בהצלחה.

אני מאמין שהאוניברסיטה היא בראש וראשונה קהילה אקדמית בה השלם הוא הרבה יותר מסך חלקיו. כאשר יש אווירה של יצירה אינטלקטואלית, תחושה של חדשנות ועידוד בינתחומיות, שיח פורה ולימוד משותף, מרחב בטוח ונעים להחלפת דעות והרחבת האופקים, וחיבור עם הקהילה מסביב, השמים הם הגבול. המטרה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא להיות אוניברסיטה מובילה בישראל ובעולם כדי לקדם את האנושות, ולהביא פריחה ושגשוג לסביבה הקרובה והרחוקה.

​​