04 יול' 2022

​ספר חדש: השואה ואנחנו בתיאטרון הישראלי, בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ומכון ויס־לבנת לחקר השואה והוראתה באוניברסיטת חיפה. עורכים: דוד גדג׳ ועופר שיף.


זיכרון השואה מגדיר את ה״אנחנו״ בחברה הישראלית, את הקולקטיב הישראלי, ומשקף תהליכים חברתיים רחבים ומשפיע עליהם. מחזות העוסקים בשואה הם מעין כמוסות זמן שמשקפות שיח מורכב על השואה. המחזות הם תולדה של התקופה המסוימת שבה נכתבו או הוצגו, אך גם של תקופות קודמות.

מתוך הבנות אלה נכתב הספר השואה ואנחנו בתיאטרון הישראלי, שבמרכזו מגוון מבטים על מחזות ישראליים העוסקים בשואה. שבעה עשר חוקרות וחוקרים ממגוון תחומי דעת בוחנים בספר זה מחזות תיאטרון ישראליים שעוסקים בשואה. מטרתו להתבונן בחברה הישראלית ובהתמודדותה עם זיכרון השואה.

בין השאלות שעולות בספר:

  • » כיצד קבוצות שונות בתקופות שונות מגיבות להפיכת זיכרון השואה לרכיב מרכזי בהגדרת ה״אנחנו״ הישראלי?
  • » מי מתריס, חברתית ופוליטית, נגד מקומה המרכזי של השואה בתפיסות הזהות הישראלית?
  • » עד כמה ההשתתפות במחזות השואה מסייעת לקבוצות שוליים בחברה הישראלית?
  • »​ כיצד התקבלו מחזות שואה שנכתבו והוצגו בארצות אחרות, תורגמו לעברית והותאמו לחברה בישראל?

בחינת השואה דרך התיאטרון הישראלי סודקת את יסודותיהן של רבות מהבחנותינו השגורות, החוצצות בין זמנים, מקומות ומצבים. האסופה השואה ואנחנו בתיאטרון הישראלי מלמדת כי השואה אינה אירוע היסטורי שאנו מתרחקים ממנו בהדרגה. נוכחותה עיקשת, מפעפעת ומתמידה, והעיסוק בה מרכזי ודינמי.

היוזמה ליצירתו נוצרה בפעילות קבוצת המחקר ״העולם היהודי: מבטים מישראל״ של מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל״י)​, שפועל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.

תמונת השער - השואה ואנחנו בתיאטרון הישראלי
תמונת השער של הספר​


מחברי המאמרים: ד"ר דוד גדג', פרופ' ליאת שטייר־לבני, ד"ר נפתלי שם טוב, ד"ר עדי שרצר, ד"ר שרון גבע, ד"ר יאיר ליפשיץ, פרופ' נעמה שפי, ד"ר עידית גיל, פרופ' עופר שיף, גב' אחינעם אלדובי, ד"ר רועי הורוביץ, ד"ר שלי זר ציון, ד"ר דנה קפלן, ד"ר אלון גן, פרופ' אבנר בן־עמוס, פרופ' דניס שרביט, ד"ר דורית ירושלמי.לתוכן העניינים המלא