24 פבר' 2021
09:45
-13:30

​המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מתכבד להזמינך ליום העיון: גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת​

יום העיון יתקיים ב-ZOOM בתאריך 24/02/21 , החל מהשעה 9:45 עד השעה 13:30.

ביום עיון זה אנו משיקים את התוכנית לחקר ביטחון סוציאלי, עוני וקיטוב של המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית.
ביום העיון נעסוק בגיל הפרישה הנכון, לגברים ולנשים, בעולם שבו תוחלת החיים עולה בהתמדה.

תוכנית מלאה מפורסמת באתר המרכז »

השתתפות אינ​ה כרוכה בתשלום אלא ברישום מראש »​

גיל הפרישה - מה הלאה