27 יונ' 2022
19:00

​​​

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להזמינכם לטקס​ ​הענקת תארים תשפ"ב לבוגרות ולבוגרי​ הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למדעי הבריאות, ביה"ס הבין־לאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, היחידה ללימודים בין־תחומיים​

​​

בתוכנית:

18:00
חלוקת סיכות בוגר על-ידי נציגי הפקולטה

18:45
התכנסות באתר הטקס המרכזי
מצטיינים יתרה ישבו בשורות הראשונות במקומות מסומנים

19:00
הטקס המרכזי

כניסת יושבי בימת הנשיאות
דבר הרקטור, פרופ' חיים היימס
דבר הדיקנים
דבר יו"ר אגודת הסטודנטים
הענקת תארים לסטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות יתרה
דבר נציג הבוגרים
שירת התקווה

20:00
הענקת תעודות לבוגרים בטקסים מחלקתיים

הנחיות לטקס:

הקהל מתבקש לתפוס את מקומו לא יאוחר מ-18:45.
אין להכניס נשק אל שטח האוניברסיטה.
נא לשים לב לשילוט.

הטקס יונגש לכבדי שמיעה.
יש לפנות לטכנאי ההגברה לפני תחילת הטקס ולקבל ערכה מתאימה.
אנשים עם מוגבלויות הזקוקים להנגשות אישיות מתבקשים לפנות מראש בדוא"ל acadsec@bgu.ac.il עד 10/6/2022.

טקס הענקת תארים