17 יונ' 2019
19:00

כיכר קרייטמן, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס

​​​

​​טקס הענקת תארים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מתכבדת להזמינכם לטקס

הענקת תארים תשע"ט

לבוגרות ולבוגרי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 

ביום ב', 17.6.2019, י"ד בסיוון תשע"ט, בשעה 19:00

בכיכר קרייטמן, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע

 

בתוכנית:

18:00  חלוקת סיכות בוגר על-ידי נציגי הפקולטה

18:45  התכנסות באתר הטקס המרכזי
          מצטיינים יתרה ישבו בשורות הראשונות במקומות המסומנים

19:00  הטקס המרכזי
 ▪  כניסת יושבי בימת הנשיאות
 ▪  דבר נשיא האוניברסיטה, פרופ' דניאל חיימוביץ
 ▪  דבר הדיקן, פרופ' מיקי מלול
 ▪  דבר יו"ר אגודת הסטודנטים
 ▪  הענקת תארים לסטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות יתרה
 ▪  דבר נציג הבוגרים
 ▪  שירת "התקווה"

20:00  הענקת תעודות לבוגרים בטקסים מחלקתיים


הקהל מתבקש לתפוס את מקומו לא יאוחר מ- 18:45.

אין להכניס נשק אל שטח האוניברסיטה.
נא לשים לב לשילוט.


הטקס יונגש לכבדי שמיעה.

יש לפנות לטכנאי ההגברה לפני תחילת הטקס ולקבל ערכה מתאימה.
אנשים עם מוגבלויות הזקוקים להנגשות אישיות מתבקשים לפנות מראש בדוא"ל acadsec@bgu.ac.il​​
עד תאריך י' באייר תשע"ט, 15.05.2019​.