14 יונ' 2021
08:45

גן אודי (מול הפקולטה לניהול)

​​במסגרת הטקס יחולקו פרסים לחברות ולחברי הסגל המצטיינים לשנת תשפ"א:

פרס הנשיא​

יעקב צוריאל
ראש צוות טכנולוגיות למידה דיגיטלית, מדור דיגיטל, אגף טכנולוגיות חדשנות ודיגיטל.

 

פרסי ​מנכ"ל וסגן הנשיא

קרן בן אבו 
רכזת לענייני סטודנטים, המחלקה למדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע. 

אבי קפל
ממונה על אבטחת מידע וחקירות, מחלקת הביטחון, אגף תפעול.

 

פרסי הוקרה

מעין טדגי קמחי 
עובדת סוציאלית, מדור גיוס ופיתוח עובדים, אגף משאבי אנוש. 

ניסים אבוחצירה
אחראי מעבדות יצור, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, הפקולטה למדעי ההנדסה. 

מרייה יעקובוב
מרכזת אזור מבנים, מדור שירותי משק, מחלקת משק, אגף תפעול. 

 

פרס מנהל מצטיין

נפתלי פרייסלר
מנהל מחלקת הביטחון, אגף תפעול.

 

פרס מפעל חיים

רחל דמרי
ראש מנהל הפקולטה למדעי הרוח והחברה.


כל סגל באוניברסיטה מוזמנים להגיע לטקס. נשמח לראותכם.ן!