21 יונ'
- 25 אוק'

​​

» סמסטר אביב תשע"ט מסתיים ביום ו', 21.6.2019

» תקופת הבחינות לסמסטר ב' תחל ביום א',  23.6.2019 ותסתיים ביום ו', 2.8.2019

» קורסי קיץ מתקיימים בין 4.8.2019 ל-20.9.2 019   »» תקופת בחינות : 25.10.2019-22.9.2019

» שנת הלימודים תש"ף תחל ביום א', 27.10.2019

 בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!